[8/4-26/4] Chương trình ưu đãi đặc biệt giảm 50% phí mổ cận

[8/4-26/4] Chương trình ưu đãi đặc biệt giảm 50% phí mổ cận

Chi tiết chương trình:

20 suất phẫu thuật khúc xạ bằng công nghệ laser áp dụng cho 02 mắt với mức giá ưu đãi giảm 50% chi phí sẽ dành tặng cho khách hàng có nhu cầu muốn phẫu thuật và có đăng ký tham gia chương trình.

Công nghệ Giá niêm yết Giá ưu đãi 50%
Smile Pro 80,000,000 40,000,000
ReLEx Smile 65,000,000 32,500,000
Clear 65,000,000 32,500,000
PresbyMAX 65,000,000 32,500,000
Femto Pro 50,000,000 25,000,000
Femtolasik 41,000,000 20,500,000
SmartSurface 32,000,000 16,000,000

Cổng đăng ký:

https://supersale.matsaigon.com/

Thời hạn đăng ký:

Từ ngày 08/04/2024 đến hết ngày 26/04/2024.

Thời gian công bố kết quả:

+Đợt 1: 17/4/2024

+Đợt 2 : 28/4/2024

  • Kết quả sẽ được công bố tại fanpage Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn.
  • Bệnh viện sẽ liên hệ trực tiếp đến khách hàng được nhận quà tặng. Khách hàng đến nhận giải trực tiếp tại Bệnh viện đăng ký trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm công bố.

Điều khoản chương trình

– Không áp dụng cho nhân viên nội bộ, khách hàng theo các chương trình có mức giá đặc thù
– Voucher chứng nhận ưu đãi chỉ được áp dụng khi còn nguyên vẹn, không chắp vá, cạo sửa.
– Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
– HSD kích hoạt ưu đãi trước 31/05/2024
– Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn có quyền được sử dụng hình ảnh khách hàng với mục đích truyền
thông cho dịch vụ Phẫu thuật khúc xạ trên các kênh thông tin truyền thông chính thống của Mắt Sài
Gòn
– Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn miễn trách nhiệm trong tất cả các giao dịch chuyển nhượng, cho
tặng phát sinh giữa các cá nhân
– Các quyết định cuối cùng sẽ theo quyết định của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN