BS Vũ Thị Đáng nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức BV K. BS Vũ Thị Đáng từng tham gia các khóa học nâng cao toàn quốc chuyên ngành gây mê hồi sức, chuyên gia y tế tại Algeri từ năm 1990-1992. Kinh nghiệm trên 40 năm chuyên khoa gây mê hồi sức.


Kinh Nghiệm Tại MSG Đường Láng

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2012 - nay Khoa phãu thuật Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội I