Giới Thiệu

"Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được tới trái tim!" Là một bác sĩ đảm nhiệm nhiệm vụ giám đốc điều hành của một bệnh viện. Tôi đồng hành cùng mọi thành viên trong bệnh viện đã, đang và sẽ xây dựng, kiến tạo môi trường bệnh viện "MSG hạnh phúc". Ở đó, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ chất lượng, thì tình yêu và cảm xúc hạnh phúc được lan tỏa. Bệnh nhân sẽ lựa chọn chúng tôi vì TIN và YÊU mà đến. Tôi hiểu rằng: Ban giám đốc yêu thương, chia sẻ và bao dung thì nhân viên sẽ cảm nhận được yêu thương và hạnh phúc; nhân viên hạnh phúc sẽ tạo ra dịch vụ chạm đến trái tim bệnh nhân; bệnh nhân yêu quý sẽ lan tỏa giá trị và niềm tin đến cộng đồng!

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2003 Bác sĩ đa khoa ĐH Y Hà Nội
2004

Sử dụng thuốc hợp lý trong điều trị

ĐH Y Hà Nội
2005 Chăm sóc sức khỏe ban đầu Thái Lan
2006-2008 Tài chính Y tế, BHYT ”phân tích và lựa chọn chi phí hiệu quả” Trường Đại học New South Wales – Australia.
2013-2015 Tâm lý trị liệu và Tâm thần học Melbourne, Australia.
2014 Đổi mới Tài chính y tế, Bảo hiểm Y tế - Đổi mới Hệ thống y tế trong bối cảnh mới World Bank Institute
2017 Quản lý chất lượng bệnh viện Cộng hòa Pháp
2018 Tổ chức và Quản lý bệnh viện ĐH Y Hà Nội
2019 Chẩn đoán ung thư sớm Australia
2021 Tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ

Kinh Nghiệm

Năm Chức vụ Bệnh viện
2003-2004 Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai
2005-2007 Bác sĩ lâm sàng Dự án "sử dụng thuốc hợp lý trong điều trị"
2007-2017 Nghiên cứu viên - Phó trưởng khoa Y tế công cộng Viện Chiến lược và chính sách Y tế_BYT
2017-2019 Phó Tổng GĐ - phụ trách Điều hành BV Mắt Hà Nội 2
2019 Giám đốc chuyên môn dự án hỗ trợ kỹ thuật "chẩn đoán sớm ung thư vú" + chăm sóc giảm nhẹ cho bn ung thư Chính phủ Australia - Việt Nam
2020-Nay Giám Đốc Điều Hành BV Mắt Sài Gòn Hà Nội I BV Mắt Sài Gòn Hà Nội I